193
Geliefd en gehaat; geruchten en speculaties vind je in deze rubriek, net als alles over de afgeronde transfers. lees hele artikel